Privacybeleid

DISCLAIMER

Ondanks het feit dat Travel Both Paths de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Travel Both Paths is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.
Travel Both Paths is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Travel Both Paths respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken jouw gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

We zullen jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in Travel Both Paths stelt, en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleengebruikt voor de diensten waarvoor jij ze aan ons toevertrouwd.

Door Travel Both Paths een email te sturen kun jij jouw gegevens laten verwijderen. Deze mail kan gericht worden aan travelbothpaths@gmail.com

COOKIES

Travel Both Paths  maakt gebruik van cookies en andere technologieën van derden om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Travel Both Paths  heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden.

Je zal het privacy beleid van deze derden moeten raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Travel Both Paths privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van Travel Both Paths  bevat links naar andere websites die buiten het domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Travel Both Paths is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.